11.02.2020

Wat te doen als uw zonnepanelen zijn beschadigd door een storm?

Sterke wind, stormen en orkanen kunnen een probleem zijn voor alle zonnepanelen.Zelfs als het niet altijd zo extreem is als complete systemen die van daken worden geveegd, kunnen omgevallen bomen of rondvliegende objecten aanzienlijke schade veroorzaken aan fotovoltaïsche systemen en zonnepanelen. Ook als de schade niet altijd op het eerste gezicht zichtbaar is.

Wat doen hagel, storm en dergelijke met uw zonnepanelen? Wat is de dekking van een fotovoltaïsche verzekering en wat moet u controleren na een storm?

De 3 soorten fotovoltaïsche stormschade

Zonnepanelen worden uit het systeem gerukt of weggeblazen

Afhankelijk van de windkracht (wind, storm of orkaan) kunnen zonnepanelen uit hun verankering worden gerukt of kunnen complete systemen van het dak worden geveegd. De reden hiervoor kan de intensiteit van de wind zijn. Zelfs het beste systeem kan wijken bij zeer harde wind. Dit kan echter ook te wijten zijn aan een verkeerde installatie van het systeem, een te oud dak of onvoldoende gewicht van de onderconstructie bij verhoogde platdak-systemen.

Uw zonnepanelen worden geraakt door rondvliegende objecten

Het gebeurt echter ook steeds weer dat vliegende objecten of gebroken takken het fotovoltaïsche systeem raken en schade veroorzaken. Alhoewel een paneel met gebroken glas gemakkelijk wordt opgemerkt, kunnen ook stenen, takken of andere voorwerpen krassen op het glas achterlaten of leiden tot micro cracks in de modules.


Zonnepanelen zijn losgekomen in uw systeem

Een ander probleem zijn de zonnepanelen die door de storm zijn losgekomen. Dit probleem is minder voor de hand liggend of duidelijk, maar kan een probleem worden naarmate het systeem verder in gebruik is. Als deze panelen nu bij elke nieuwe wind en storm op en neer bewegen, kunnen er namelijk ook ongewenste micro cracks ontstaan in deze panelen, welke op hun beurt kunnen leiden tot opbrengstverlies van het fotovoltaïsche systeem.

Dekt een fotovoltaïsche verzekering stormschade?

Het hangt een beetje af van de verzekeringsdekking van de fotovoltaïsche installatie. Als de exploitanten een speciale polis voor fotovoltaïsche elektronica hebben, is de schade meestal gedekt als het systeem correct is geïnstalleerd. Een dergelijke verzekering beschermt het systeem tegen externe gevaren zoals storm en hagel.

Hoe gaat u te werk na stormschade?

Beoordeling van de schade

Omdat u te maken heeft met een defecte elektrische installatie, moet u het systeem alleen laten controleren door een professional, bijvoorbeeld een ervaren servicetechnicus of deskundige.

De deskundige moet alle zichtbaar defecte (gebroken glas) of bekraste panelen documenteren. Verder moet de "vliegroute" van takken of andere voorwerpen worden gecontroleerd. Er moet een nauwkeurige inspectie van de zonnepanelen langs de vliegroute plaatsvinden. Het is mogelijk dat andere defecte of bekraste modules worden gevonden.

Naast de modules moeten ook het montagesysteem en de klemmen worden gecontroleerd op een correcte installatie. De op het dak gemonteerde fotovoltaïsche systemen moeten bovendien worden gecontroleerd om te garanderen dat ze nog steeds op hun beoogde plaats zitten. Bij verschoven systemen kan de dakbedekking beschadigd zijn of kan deze in de toekomst beschadigd raken. 

We hopen dat uw fotovoltaïsche installatie gespaard is gebleven van de storm. Als u echter defecte zonnepanelen heeft, kunt u hier te weten komen hoe en waar u geschikte reservepanelen kunt vinden. 


Nu meer lezen…